tirsdag den 11. juni 2013

The Spoon Theory

Jeg har læst et interessant blog-indlæg, skrevet af en kvinde med fibromyalgi, hvori hun beskriver hvordan det er, at leve med kronisk sygdom.

Selvom Anders ikke har fibromyalgi, er der alligevel mange af hendes overvejelser mht. planlægning af dagen, der kan overføres til en familie, der har et barn med en autisme-diagnose. Du har et bestemt antal skeer at bruge hver dag. Det er et spørgsmål om overvejelser og prioriteringer i vores hverdag, hvad vi vil bruge skeerne på og nogle dage kan vi bruge morgendagens skeer, men så skal vi huske på, at vi har færre skeer at bruge dagen efter!!!

Her kommer den: Spoon Theory skrevet af NEWYORKER by heart