onsdag den 22. maj 2013

Noget med et kursus i Low Arousal?


Low Arousal-tilgangen er en del af den engelsk-udviklede pædagogiske metode, som hedder Studio III. Studio III metoden, der er evidensbaseret, er udviklet af Andrew McDonnell og består af en fysisk del og en del, der omfatter forskellige pædagogiske metoder og strategier. Disse har primæret til formål at mindske stress hos de mennesker, vi arbejder med (og hos de profesionelle) og dermed nedbringe antallet af konflikter og situationer med problemskabende adfærd. Anvendelsen af disse metoder medvirker til at nedbringe antallet af magtanvendelser. Ovennævnte metoder og strategier kaldes Low Arousal.

For interesserede er her et link til deres hjemmeside http://danmark.studio3.org/

Du kan også læse mere om Low Arousel her.

 ADHD-Foreningen Storkøbenhavn er så heldige at kunne tilbyde et GRATIS kursus i ”Low Arousal – håndtering af problemskabende adfærd” med Jakob Kjærby Lentz

Tid: Lørdag den 15. Juni kl. 10-13
Sted: Skolen Sputnik, Svanevej 22, 2400 København N

Beskrivelse af kurset:

Børn, der kan opføre sig ordentligt, gør det. Vi voksne har ansvaret for barnets adfærd: Vi skal smitte børnene med ro i stedet for at stresse dem med affektudsving og skældud. Low Arousal gør endeligt op med konsekvenspædagogikken.

Mange voksne oplever typer af situationer, hvor vi løber tør for metoder til at håndtere børn, der mister kontrollen over sig selv. Der er ingen positiv læring i konflikter for børn med udviklingsforstyrrelser. Tværtimod vil barnet miste tillid til os, hvilket vil gøre vores pædagogiske arbejde sværere. Et barn, der vokser op i en hverdag, der er præget af konflikter og fastholdelser, har øget risiko for depression og en generelt lavere livskvalitet. Forskellige metoder fra Low Arousal-tilgangen kan dog minimere hyppigheden og intensiteten af disse konflikter. 

Det er os voksne, der har ansvaret for at skabe nogle rammer, der tager hensyn til barnets udfordringer, og sikrer en tryg, forudsigelig hverdag, der er præget af en positiv relation mellem barn og voksen. Det kræver en grundlæggende viden om barnets udfordringer. 
Det er meget vigtigt, at man ikke går med op i affekt, når barnet bliver frustreret, da affekt smitter. Hvis man hæver stemmen og skælder ud, kan man være ret sikker på, at barnets affektniveau stiger, og man bliver skældt tilbage med samme eller højere intensitet.

Samtidig er det vigtigt at forstå, hvilke krav vi stiller til børnene, og ikke mindst hvordan vi stiller dem. Her er det vigtigt at understrege, at vi ikke nødvendigvis skal stille lavere krav til børn med ADHD eller andre udviklingsforstyrrelser, men at vi skal stille dem på en måde, så det bliver lettere for dem at sige ja til vores krav.

Low Arousal blev oprindeligt udviklet til håndtering af problemskabende adfærd inden for autismespektret. I dag bliver tilgangen også brugt i andre situationer, hvor der kan opstå problemskabende adfærd som f.eks. udviklingshæmning, ADHD og demens. Det er desuden oplagt at implementere metoderne inden for f.eks. almenområdet i skoler, børnehaver og psykiatrien. Set i lyset af, hvordan inklusion i folkeskolen er blevet et politisk fokusområde, er det vigtigere end nogensinde, at lærere og pædagoger får nogle metoder, der virker i arbejdet med børn med særlige behov.

Du skal tilmelde dig på: skkursus@adhd.dk.

Husk at skrive, hvor mange I kommer 

ALLE ER VELKOMNEIngen kommentarer:

Send en kommentar