tirsdag den 2. april 2013

International Autismedag

Anette Kjærgaard har skrevet dette skønne indlæg på hendes side: Mortilautist


International autismedag
World Autism Awareness Day
I dag er det 6. gang, at FN sætter fokus på autisme med den årlige internationale autismedag.
Med god grund.
For autisme er stadig på mange måder en gåde.
Svaret på, hvorfor cirka én procent af befolkningen har autisme, kender vi for eksempel stadig ikke.
Og hvad autisme egentlig er, kan selv mange af os, som har børn med diagnosen, have svært ved at forklare.
Derfor har jeg lyst til at bidrage i dag ved at opsummere, hvad vi konkret ved om autisme.
Måske har du helt styr på fakta, og så kan du bare stoppe læsningen her.
Hvis ikke, håber jeg, at den viden, du får nu, kan hjælpe dig til at forstå dit barn endnu bedre.
Og dermed også den udfordring du selv lever med som mor.
Inden du læser videre, vil jeg lige minde dig om, at alle med autisme er ramt i større eller mindre grad, og at autismen kommer forskelligt til udtryk i det enkelte menneske. Derfor genkender du måske nogle af tingene tydeligt hos dit eget barn, imens andre er mindre synlige.
Fakta om autisme
Den korte version ...
 • Autisme er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse og et livslangt handicap.
 • Mennesker med autisme har vanskeligheder med kommunikation, socialt samspil og repetitiv adfærd.
 • De er ramt på deres evne til indlevelse i andre mennesker, de bearbejder sanseindtryk anderledes, de har svært ved at planlægge og sætte ting i gang, og de tænker i detaljer fremfor helheder.
Den lidt længere version ...
 • Hos mennesker med autisme fungerer hjernen rent neurobiologisk anderledes end hos mennesker uden autisme.
 • At autisme er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse betyder, at udviklingen er forstyrret i så stor grad, at det har betydning for alle områder i personens liv.
 • Diagnosen gives med baggrund i observationer af adfærd med fokus på vanskeligheder indenfor kommunikation, socialt samspil og repetitiv adfærd/manglende fleksibilitet.
 • Kommunikation = Bogstavelig eller konkret forståelse af ord og sætninger. Egen forståelse og logikker. Ekkotale/stereotype fraser/vendinger. Anderledes tonefald/volumen/rytme.
 • Socialt samspil = Bruger ikke kropssprog og lægger ikke mærke til andres. Inviterer ikke til at dele tanker, følelser og erfaringer, og spørger ikke til andres. Mangler situationsfornemmelse.
 • Repetitiv adfærd = Særinteresser. Svært ved nye ting. Tvangspræget fastholden af rutiner og ritualer. Manglende fleksibilitet.
 • Mennesker med autisme tænker typisk i detaljer fremfor helheder.
 • Deres intuitive indlevelse i andre mennesker er forstyrret.
 • De er ramt på deres eksekutive funktioner. Det man også kalder dirigenten i hjernen, og som dækker over de processer, der har hovedansvaret for, at handling og tanker bliver målrettede og problemløsende.
 • Deres måde at bearbejde sensoriske indtryk på er ofte anderledes. Eksempelvis bryder nogle sig ikke om at blive rørt ved, og andre bliver overvældet af lyde.
 • Mennesker med autisme er konstant på overarbejde pga deres vanskeligheder. Deres hjerne mangler den 'autopilot', mennesker uden autisme har. Og de har en nedsat evne til at kunne leve op til omverdenens krav og forventninger. Det forværrer deres vanskeligheder og øger derfor risikoen for belastningslidelser som depression, angst, OCD, selvskade mv.
 • Deres stresstærskel er meget lav.

Nu har du den mest basale viden om autisme
Gjorde læsningen dig trist eller ked af det?
Jeg bliver tit selv overvældet af at læse om autisme, fordi det vækker min sorg over, at Andreas har det så svært.
Når det sker, minder jeg mig selv om, hvor skønt et menneske han er, og hvor højt jeg elsker ham.
Så fortoner sorgen sig igen.
Kærligst Anette

Kilder: Socialstyrelsen, Hinnerup Kollegiet m.fl.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar