tirsdag den 18. juni 2013

Har du erfaring med fuld inklusion?

Dorte Brodka har brug for hjælp til hendes speciale i pædagogisk psykologi. Kan du - eller kender du nogen - der kan hjælpe hende?

Jeg skriver p.t. speciale i pædagogisk psykologi (den gamle skolepsykologuddannelse) om autisme og inklusion og søger folkeskolelærere som vil lade sig interviewe om deres erfaringer med fuld inklusion i almindelige folkeskole af normalt til højt begavede elever med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Det er 100% anonymt og kan foregå pr. tlf. eller skype. Venlig hilsen Dorte Brodka www.dortebrodka.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar