torsdag den 25. oktober 2012

Mestringsresourcer


Hvad er mestring?


• At mestre er ikke at overleve, men at leve:

– med tilbagevendende sorg
– med belastningen
– med skyldfølelsen
– med uforudsigeligheden
– med at være en offentlig person
– med at kæmpe for sig selv
– med omgivelsernes reaktioner
– med anderledesheden
– med de tågede fremtidsudsigter
- med det hele.....

Mange af os forældre til børn med autisme, har sikkert brugt tiden op til og lige efter udredningen, til at overleve. Efter et stykke tid skulle der dog meget gerne komme et andet perspektiv ind i dit liv - nemlig at du ikke skal overleve, men LEVE.

Læs mere under nedenstående link fra SOPRA og se hvilke mestringsresourcer du bruger nu eller måske skal begynde at bruge?


http://www.aspergerforeningen.dk/log/Mestring.pdf

1 kommentar: