fredag den 21. september 2012

Deltag i den første europæiske undersøgelse af behandlingstilbud til små børn med autisme

Dette er en opfordring til at deltage i nedenstående undersøgelse (hvis I har børn i målgruppen mellem 0-6 år).

Deltag i den første europæiske undersøgelse af behandlingstilbud til små børn med autisme.

Vi vil gerne opfordre forældre til børn på 6 år eller yngre med en autisme spektrum forstyrrelse til at deltage i denne web-baseret spørgeskemaundersøgelse. Formålet med undersøgelsen er at belyse mulighederne for behandling i de forskellige europæiske lande. I øjeblikket ved vi ikke meget om, hvilke behandlingsformer små børn med autisme modtager på centre, børnehaver og skoler i Europa, og heller ikke meget om anvendelsen af ikke-etablerede behandlingsformer.

Undersøgelsen udspringer af et EU-finansieret forskningsnetværk ESSEA (Enhancing the Scientific Study of Early Autism), hvis formål er at fremme europæisk forskning om småbørn med autisme (http://www.cost-essea.com/index.html). Netværket involverer 50 forskere fra 22 Europæiske lande.

Forældre til børn på 6 år eller yngre i 19 europæiske lande er via forældreforeninger inviteret til at deltage i projektet. Vi tror, at dette initiativ fremover vil få betydning for den kliniske behandling i Europa og for EU’s politiske holdning til autisme. 

Spørgeskemaet er udarbejdet i England, med professor Tony Charman fra London University som ansvarlig. Spørgsmålene er oversat til dansk af undertegnede, som er de danske medlemmer af forskningsnetværket. Det har været vanskeligt at oversætte de forskellige behandlingsformer/interventioner præcist, og det bærer spørgsmålene præg af. Derudover kan der være forskel på tilbuddene/de tilgængelige behandlinger i andre europæiske lande og i Danmark.

Besvarelsen er anonym og vil kun være tilgængelig for forskergruppen under ledelse af Tony Charman. Data samles direkte på en server i England og bliver opbevaret i overensstemmelse med engelsk lovgivning. 

Åben spørgeskemaet ved at klikke på følgende link: https://www.surveymonkey.com/s/COST-DENMARK

Linket er aktivt i perioden fra d. 15. september til 15. oktober.

Håber at I har lyst til at deltage i undersøgelsen.
Med venlig hilsen
Sanne Lemcke
Sygeplejerske, MPH, Ph.d.-stud.
Forskningsafdelingen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Risskov,
Aarhus Universitetshospital
Tlf.nr.: 7847 3356

Marlene B. Lauritsen
Overlæge, dr.med.
Forskningsenhed for børne- og ungdomspsykiatri, Aalborg Psykiatriske Sygehus, Aarhus Universitetshospital
Tlf.nr.: 4023 4112

Ingen kommentarer:

Send en kommentar